1-Al Quran mengajak manusia untuk memahami dan mengetahui nilai dan kekuatan yang sebenar melalui penelitian dan pengamatan terhadap fenomena alam semesta yang penuh dengan segala rahsia dan keajaiban. Segala keajaiban ini akhirnya membawa manusia menyedari keagungan Allah.

2- Penelitian dan pengamatan ini menunjukan adanya keserasian dan keseimbangan yang menakjubkan dalam hukum – hukum alam.

4-Di dalam al–Quran terdapat beberapa ayat mengenai aspek – aspek tertentu ciptaan langit dan bumi yang memberikan maklumat terhadap peristiwa – peristiwa yang teratur yang menunjukkan perkembangan yang terperinci. Al Quran memberikan gambaran yang sempurna tentang terciptanya alam semesta ini baik di luar mahupun yang berada di dalamnya. Seluruh alam semesta yang luas ini adalah ciptaan Allah SWT yang melambangkan keEsaannya.

5-Penyelidikan tentang alam semesta ini akhirnya membawa kepada penyembahan Tuhan Yang Maha Esa dengan seluruh alam semesta ini berada langsung di bawah perintahnya.

Surah Al- Baqarah ayat 117 menegaskan Allah SWT sebagai Pencipta dan Pengendali dari semua hukum dan fenomena alam semesta.

“Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi (dengan segala keindahannya); dan apabila ia berkehendak (untuk menjadikan) sesuatu, maka ia berfirman kepadanya:”Jadilah engkau!” lalu menjadilah ia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.